Ваша online библиотека

Неизбежно правосъдие

Неизбежно правосъдие
Жанр
Современная Проза
Автор
Джон Лескроарт
Аннотация
„Неизбежно правосъдие“ е роман за най-яростно отказаната справедливост и за героичното поведение на един необикновен обикновен млад човек и неговата приятелка, които безмилостно са преследвани заради нещо, което той изобщо не е извършил. Лайбръри Джърнъл
Читали 95, скачали 183